Jinsiy aloqa Dunyodagi eng serfarzand inson

Jinsiy aloqa Dunyodagi eng serfarzand inson

Dunyodagi eng serfarzand inson Marokashtlik imperator Mulay Ismailga tegishli. U XVIII asrda yashab o’tgan, 1703 yil malumotiga ko’ra 342 ta qizi 525 ta o’g’li bo’lgan. 1721 yilga kelib o’g’illari soni 700 ga yetgan.

Rate article
Add a comment