Jinsiy quvvatni Qoncho’p (zarcho’ba)dan bir bo’lagining

Jinsiy quvvatni Qoncho’p (zarcho’ba)dan bir bo’lagining

Qoncho’p (zarcho’ba)dan bir bo’lagining po’stini olib tashlab, idishga solinadi, ustiga limonni siqib, suvi quyiladi. Kerak paytda shuvdan olatga ozgina surtiladi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post