Jinsiy quvvatni Shirchoy ildizidan 30 g, ermon o’tidan

Jinsiy quvvatni Shirchoy ildizidan 30 g, ermon o’tidan

Shirchoy ildizidan 30 g, ermon o’tidan 20 g olinadi. Ustiga bir litr qizil vino quyib, 7 kun qorong’i joyda saqdanadi. Vaqti-vaqgi bilan chayqatib turiladi. Suzib olgach, kuniga 3 mahal 50 g ichiladi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post