Jinsiy quvvatni Pashmak (qizilqono’t)ning quruq

Jinsiy quvvatni Pashmak (qizilqono’t)ning quruq

Pashmak (qizilqono’t)ning quruq bargini choy kabi damlab, kuniga 3-4 mahal ovqatdan oldin ichilsa, mizoj sustligida foyda qiladi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post