Jinsiy quvvatni Yong’oqning ildiz mumidan

Jinsiy quvvatni Yong’oqning ildiz mumidan

Yong’oqning ildiz mumidan (rangi ko’k bo’ladi) kuniga 2 mahal yarim g dan iste’mol qilinsa va olatga surtilsa, mizoj sustligiga foyda qiladi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post